TÜMÜ A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Dün Mamet amdan bi meddup aldım. Dey kine iki nal size meddup yazdım, cap alamadım; acı ba bigaç guruş haşlık gönderin dey. Bamdan isdedim, ba para nerden dey, ben de sa yazdım. Arif alatirik paprıhasında çalışıy, dohuzan lire alıy.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 302. sayfasından okuyabilirsiniz.

— Gerili serili gassın şindiki gelinner. Ne iş biliyler, ne aş. Biz gaynanamızın urgu sura kül türap olurduk.
—Bizinki bi küfde edip urguna gomey.Ben payıma olan doran avrada şiş çahıla. Kele bu olannar nen avrat azlı oluylar?
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 302. sayfasından okuyabilirsiniz.

Zeman zeman içinde, halbır saman içinde, deve dellâllık ediyken, eşşek hamballık ediyken, sıçan habbaba binmiş şıhır mıhır berberlik ediyken, bi varmış bi yokmuş, Allahın gulu çokmuş.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 304. sayfasından okuyabilirsiniz.

Be anam, biz nazardan gorharık. Uşamızın omuzuna bi nazarlık daharık. Kele bayakleyn uşak uyhudan kakdı, onun gucandan onun gucana güldü yaldı. Herkeş bi hanek dedi. Sevenin nazarı herkeşden yen değer.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 310. sayfasından okuyabilirsiniz.

Çenesi de gadın lokması
Azıma sohasım geldi
Dişleri inci olmuş
Boynuma dahasım geldi
Gözleri berber aynesi
Silip bahasım geldi
Annı ıramazan ayı
Yüzüne bahasım geldi
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 312. sayfasından okuyabilirsiniz.

Havla darıy seçin alın! Sıcaken alın arhadaş! Firik darıy seçin alın! Südünen mi suvardın bu darıy herif! Sapından bal damley! Yetmiş yaşındahı gariler de yiy yorum! İki yaşındahı uşaklarda yiy! Zengin nerde galdı deyler!
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 314. sayfasından okuyabilirsiniz.

Duzluca tezeyken alın! Havla kimi arhadaş! Firik pilov yiyenner! Dohuzan yaşındahı gariler de yiy! Gaynanasını görmiye gedenner alıy! Aman Zengin bu kâr sa halâl deyler! Tohtur Hamit de yiy!
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 314. sayfasından okuyabilirsiniz.

Be anam! Ne günnere galdık. Esgiden adet dullar yeteden gişiye sessiz sedasız varıllardı. Hemin de bi dul; gelinçi, dün ederse yeddi gızın bahtı balanır, deller. El alemin gızlarına yazzık mı del?
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 314. sayfasından okuyabilirsiniz.

Ayibolunda geziydi düneyin bir dilber.
Yeridim gendinen ayyak ayyak aşamader.
Azım ayrıldı gıçındahı mavı şavralına
Hele yanındahı ağ sahosunun asdarına
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 316. sayfasından okuyabilirsiniz.

Meriş – Acı canım sıhıldı da bi soluk İrebişin yanına gediym, oturuym, dedim.
İrebiş – Hoş geldin, sefa geldin. İki hanek ederik de canımızın sıhıntısını gederirik.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 322. sayfasından okuyabilirsiniz.

– Be’, tanıyamadım kele Hadduç Bacı, nerden geliysin?
– Heç, acı şeyle bi soluk Faddum gilden hasde bellemeden geliym. Nasılsın?
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 328. sayfasından okuyabilirsiniz.

Bire yorum, dayım dayım yangın m’olur? Bi alov gördönüz kimi hemen gaçmıya kahıysaz. Acık beklen balım. Gırmızı lombey orıya goyan niye gomuş?
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 330. sayfasından okuyabilirsiniz.

İsneyn günü, aşamader düvende oturdum, başire edemedim. Yalaz annaç düvende Yirik Höggeşe bi nö çökelek, yim beş direm hasbirnen Mısdan olu Cıncık Mamede yarım batman malhıta saddım.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 330. sayfasından okuyabilirsiniz.

— Kele bacım, artı sen de olanı ever. Da nazamanader duracak.
— Nişleym bacım, olan bök dey gız vermeyler.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 334. sayfasından okuyabilirsiniz.

Hanifi deller kellecinin adına
Gelin bahın şu kellenin dadına
Sebep oldu bizim üç yük oduna
Goca kelle dost adama verilmez
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 334. sayfasından okuyabilirsiniz.

— Kele Hadduç Bacı, nerdesin, heç görükmeysin?
— Aman bacım, başıma gelen bişmiş tavan başına gelmey.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 336. sayfasından okuyabilirsiniz.

Mırad’ı geçdi de yeridi beri
Orul’da, Mızar’da gomadı darı
Ne yapsın elinden şu Yetim Ali
Allah bin belânı vere çekirge!
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 340. sayfasından okuyabilirsiniz.

Bi gız varmış, yen tembelmiş. Anası urguna pambık gormuş. Bi bedirik erir, hemen uyhusu gelir, devrilir yatarmış. Anası onu ötüye yiter, hemen pambıkları gendi erirmiş.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 344. sayfasından okuyabilirsiniz.

Vahdında bi gelin, bi gaynanası, bi gayınbabası, bi de gişisi varmış. Gelin inek sağarken zırtadak osurmuş. Osurdo kimi inek «Mo!» demiş. Gelin «Aman gaynanama söleme.» demiş, şeggesini çıharmış, ine dakmış.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 346. sayfasından okuyabilirsiniz.

Sana derim sana Süleyman Paşa
Asgerin sığmıyır dağınan daşa
Aşeyir harbini eyle tamaşa
Borannı, gıcılı dağ var önde
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 350. sayfasından okuyabilirsiniz.

Arığı hopladın mı?
Şalvarı topladın mı?
Olan dedi: gel yatak
Gız dedi: çatladın mı?
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 352. sayfasından okuyabilirsiniz.

Garşiki dağda gara çadır ordu var.
Herkesin de vatanı var yurdu var.
Her yiyidin yürende derdi var.
Vatan uçun ben bu dağda gezerim.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 356. sayfasından okuyabilirsiniz.

Şahan Bey düşmana ilk gurban oldu
Fıransız guvveti Antebe doldu
Analar, babalar saçını yoldu
Uyan Şahan uyan gör neler oldu.
Yaralı Antebe düşmannar doldu.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 358. sayfasından okuyabilirsiniz.

Fıransız topları Beşgöz’e gurdu
Adda mermiler Antebi vurdu
Şahan Bey urguna gem kimi durdu
Ünün Angarıya geddi Şahan Bey!
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 358. sayfasından okuyabilirsiniz.

Garayılan der ki gelin oturak
Kilis yollarından kelle getirek
Fıransız adını bütün batırak
Vurun çetelerim namıs günüdür.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 360. sayfasından okuyabilirsiniz.

Garayılan der ki öldüm gaziler
Gurşun deydi yaralarım sızılar
Size amanattır emlik guzular
Ünün Angarıya geddi Yılan Bey.
* Metnin devamını kitabın, Cilt 1 - Halk Ağzından Parçalar bölümünde ki, 362. sayfasından okuyabilirsiniz.